Manažerské Impulzy

 4 MANAŽERSKÉ TIPY 
pro lepší komunikaci

CHCI ZASLAT 4 TIPY ZDARMA
4 inspirující videa:
1. video: Vztahy nebo výkon?
2. video: Delegování = čas pro manažera
3. video: Kritika jako nástroj motivace
4. video: Komunikace v těžkých situacích