4 MANAŽERSKÉ TIPY 
pro lepší komunikaci

4 inspirující videa:
1. video: Vztahy nebo výkon?
2. video: Delegování = čas pro manažera
3. video: Kritika jako nástroj motivace
4. video: Komunikace v těžkých situacích

© 2017 Peter Urbanec a S radostí k úspěchu s.r.o.,